Feelcollege.

Wij hebben met Feelcollege het oogmerk onze kennis met betrekking tot vitaliteit breed uit te dragen. Dat doen wij met korte opleidingen van professionele begeleiders in zorg- en welzijnsorganisaties. Daarvoor zijn een drietal niveaus uitgewerkt en deze zijn op maat aan te passen naar de behoefte van de betreffende organisatie.

Draagvlak

in vitaliteit.

Wij streven met Feelcollege een breed draagvlak in vitaliteit na. Vooral door kennisoverdracht naar en het motiveren van mensen met een verstandelijke of psychosociale beperking en deelnemers met een chronische problematiek. Vitaliteit vergt immers een breed scala aan repeterende en stimulerende impulsen. Daarvoor organiseren wij seminars, workshops, clinics en roadshows.

Cliënt wordt trainer.

Ooit wordt het waar! Cliënten met een verstandelijke beperking of een psychosociale achtergrond worden trainer of ambassadeur voor vitaliteit. Dat vergt uiteraard veel begeleiding. Maar het is de moeite waard om tezamen met de zorg-verlenende organisatie aan de slag te gaan. Dan bereiken wij de optimale sociale impact.

Meer weten?