Wij zijn FEEL-SE, een social enterprise in hart en nieren.

Onze kernwaarden.
Ons leidmotiv is een goede vitaliteit van mensen met een beperking. Mensen met een chronische of somatisch-geriatrische aandoening. Met een verstandelijke of een psychosociale beperking. Zij kunnen rekenen op onze expertise en empathie om vitaler te worden. Dat betekent dat wij toegankelijk zijn, ons blijven ontwikkelen en hulpvaardig zijn.

Onze missie.
Onze missie is zoveel mogelijk kwetsbare mensen hun vitaliteit terug te geven, de effecten van hun beperkingen te verminderen of hen te leren er beter mee om te gaan. Preventie is beter dan genezen. Daarom stimuleren wij organisaties focus te leggen op laagdrempelige toegang tot een structureel duurzame vitaliteit. Met mensen gaan wij zo vroegtijdig mogelijk aan de slag. Immers, chronische aandoeningen worden in de loop van de tijd alleen maar erger.

Onze visie.
Onze visie gaat uit van de holistische benadering van de mens. Dat betekent dat fysieke, mentale en sociale factoren in elkaar grijpen en elkaar versterken. De intrinsieke motivatie ebt snel weg en vraagt om een actief ondersteunende omgeving. Juist daarom zorgen wij voor rolmodellen en creëren wij draagvlak in de directe nabijheid. De kwetsbare mens staat centraal maar ook diens omgeving vergt onze inzet.

Social impact.
Wij streven met onze activiteiten een zo groot mogelijke social impact na. Daarvoor hebben wij een combinatie ontwikkeld met FEEL-SE en Stichting FEEL. Deze sociaal-commerciële combinatie ontwikkelt de nodige kennis, draagt zorg voor diverse trainingen in vitaliteit, maakt schijnbaar onhaalbaar projecten financieel mogelijk en creëert draagvlak in de lokaal-zakelijke omgeving en maatschappij.

Wij zijn een team van trainers met expertise.

Empathisch, deskundig, passievol.
Wij zijn een team met uiteenlopende expertise. Allen deskundig, breed georiënteerd en met een grote dosis aan ervaring. Als professionele kennisdragers verbinden wij medische anamnese met doelgericht bewegen, hebben we ervaring in persoonlijke en groepstrainingen aan diverse kwetsbare deelnemers en hebben wij ervaring in gedragsverandering, voeding en mentale coaching.

Ieder van ons is gepassioneerd en vastberaden om juist de meest kwetsbaren een vitale toekomst te bieden. Wij hebben in de praktijk geleerd hoe wij, ook bij tegenslagen, de motivatie van deelnemers hoog kunnen houden om hen de kans te geven de individuele trajecten te kunnen afronden.

Tenslotte spreken wij de taal van de deelnemers, vol enthousiasme en zeer toegankelijk. Wij weten de wisselende stemmingen tussen verslagenheid en euforie te doseren. Daarmee bieden wij het gevoel van hartelijkheid, inclusie en kameraadschap. Elke dag opnieuw!